Simple Profit

הדרכות

הקמת מערכת מנוע הזמנות Simple Booking

כניסה ראשונית למערכת
שלב א׳ - פרטי המלון
שלב ב׳ - הגדרות כלליות
שלב ג׳ - הקמת חדרים
שלב ד׳ - מע״מ
שלב ה׳ - מדיניות ביטולים
שלב ו׳ - מחירונים
שלב ז׳ - אפשרויות תמחור
שלב ח׳ - תמונות רקע
שלב ט׳ - מבצע אתר הבית
שלב י׳ - הודעות קופצות
שלב י״א - שירותים נוספים

היכרות כללית עם המערכת

היכרות עם מסך הבית
היכרות עם מסך הזמנות​
היכרות עם דו״חות
היכרות עם Rate Match

איך עושים

דף מבצעים
לילה שני 50% הנחה
הקמת מבצע פרומו קוד
הקמת חבילה מיוחדת
הצעות שדרוג אוטומטיות
פתיחת משתמש חדש
שליחת הצעות מחיר - א׳
שליחת הצעות מחיר - ב׳
הקמת מבצע Last Minute
הקמת מבצע Early Booking
יצירת שובר Voucher

שאלות נפוצות

עדכונים אודות תו ירוק